Schützenkönige

Seit 1931 findet das Königsschießen bei den Kgl. priv. Feuerschützen Anlauthertal Titting 1870 regelmäßig statt. Hier die Liste aller Schützenkönige /-königinnen in der Schützenklasse und bei der Jugend seit 1931 bzw. seit 1978

Schützenklasse

im JahrSchütze / SchützinOrt
1931Dr. Valentin MüllerTitting
1932Lorenz GeyerPetersbuch
1933Johann Englhardt    Titting
1934Michael Alberter  Mantlach
1935Lorenz GeyerPetersbuch
1936Lorenz Geyer Petersbuch
1937Rupert NieberleKaldorf
1938Rupert Nieberle   Kaldorf
1939Rudolf BaumannTitting
1957Johann StenglMantlach
1958Matthias GablerTitting
1959Gerhard BraunNürnberg
1960Johann BauerTitting
1961Isidor HarrerTitting
1962Franz SuchyTitting
1963Hans EnglhardtTitting
1964Albert StahrHerlingshard 
1965Johann Bauer     Titting
1966Nikolaus StahrIngolstadt
1967Max EnglhardtTitting
1968Josef Englhardt   Titting
1969Franz HorndaschTitting
1970Erwin Buchinger  Titting
1971Franz HeßTitting   
1972Franz HorndaschTitting
1973Hans EnglhardtTitting
1974Hans Englhardt Titting
1975Johann Englhardt  Titting
1976Wilhelm BenzTitting
1977Franz HeßTitting
1978Max EnglhardtTitting
1979Alfred SchmidtTitting
1980Michael RudingsdorferTitting
1981Wolfgang Wiesent  Titting
1982Siglinde GmelchTitting
1983Josef BaumannTitting
1984Wolfgang Wiesent  Titting
1985Armin WiesentTitting
1986Josef DaisenbergerKesselberg
1987Richard Wegrampf  Titting
1988Armin WiesentTitting
1989Rudi BaumannTitting
1990Josef TemplerTitting
1991Ursula Böhringer  Titting
1992Ludwig AmlerTitting
1993Josef LindlTitting
1994Josef AlberterTitting
1995Johann SchieglTitting
1996Wolfgang WiesentTitting
1997Franz Waldmüller   Titting
1998Petra EderTitting
1999Alfred BauerTitting
2000Sebastian Wegrampf  Titting
2001Peter Wegrampf    Titting
2002Thomas TemplerTitting
2003Petra EderTitting
2004Johann SchieglTitting
2005Franz-Josef LindlTitting
2006Jürgen VincovicsRaitenbuch
2007Franz-Josef LindlTitting
2008Ursula RudingsdorferTitting
2009Michael TemplerTitting
2010Martin KößlerTitting
2011Theresa ForsterTitting
2012Andrea StaudTitting
2013Daniela PaalTitting
2014Ferdinand RudingsdorferTitting
2015Erhard ScholzTitting
2016Magdalena ScholzTitting
2017Georg GernerTitting
2018Peter ScholzTitting
2019Ludwig AmlerTitting
2022Johannes HegenbergerTitting
2023Sonja HubnerTitting

Jugendklasse

im JahrSchütze / Schützin
1978Ursula Thumann
1979Benno Alberter
1980Richard Eder
1981Benno Alberter
1982Eduard Gebhart
1983Lorenz Gmelch
1984Lorenz Gmelch
1985Leonhard Laumeyer
1986Rudi Baumann
1987Jakob Bösl
1988Ute Englhardt
1989Stefan Tröster
1990Dominik Englhardt
1991Peter Wegrampf
1992Petra Eder
1993Sonja Lindl
1994Daniel Neumann
1995Dominik Englhardt
1996Johannes Puchtler
1997Petra Eder
1998Franz-Josef Lindl
1999Stefan Kößler
2000Franz-Josef Lindl
2001Bastian Alberter
2002Katharina Hüttinger
2003Stephan Benz
2004Andrea Staud
2005Michael Templer
2006Michael Baumann
2007Maximilian Branner
2008Katharina Hüttinger
2009Katharina Hüttinger
2010Daniela Paal
2011Daniela Paal
2012Johannes Hegenberger
2013Ferdinand Rudingsdorfer
2014Johannes Hegenberger
2015Dominik Hegenberger
2016Juri Gebhardt
2017Johanna Baumann
2018Johanna Baumann
2019Johanna Baumann
2022Rebecca Baumann
2023Louisa Lederer